Logo Loading

Vrhe

Vrhe

OPIS:
Odvod komunalnih in padavinskih vod na območju naselja Vrhe - 1 faza ter obnova vodovoda in vodovodnih priključkov
REALIZACIJA:
Sep-okt 18
Naročnik
MOC in VO-KA, JP d.o.o., Celje
Kategorija
Gradnja, Obnova, Renovacija - Sanacija