Logo Loading

Ureditev prehoda za pešce pri spomeniku 100 frankolovskih žrtev na Stranicah

Ureditev prehoda za pešce pri spomeniku 100 frankolovskih žrtev na Stranicah

OPIS:
Izdelava označbe na vozišču za novi prehod za pešce z izgradnjo pločnika, ureditvijo odvodnjavanja in fekalnega kanala ter ureditvijo opreme ceste( postavitev celotne nove prometne signalizacije) ter ureditvijo nove cestne razsvetljave z uspostavitvijo NN priključka.
REALIZACIJA:
November 2015 - April 2016
Naročnik
Ministrstvo za infrastrukturo- Direkcija RS za infrastrukturo, Ljubljana
Kategorija
Gradnja, Obnova