Logo Loading

Sanacija, usada in ureditev igrišča v Košnici

Sanacija, usada in ureditev igrišča v Košnici

OPIS:
Sanacija plazu in izdelava kamnite zložbe- opornega zidu, sanacija in asfaltacija dovozne ceste, preplastitev asfaltnega igrišča, izris črt za označevanje igrišča, dobava in montaža ogrodja in nove varovalne ograje okoli igrišča.
REALIZACIJA:
Junij - Julij 2016
Naročnik
Mestna občina Celje
Kategorija
Renovacija - Sanacija