Logo Loading

Sanacija plazu nad čistilno napravo

Sanacija plazu nad čistilno napravo

OPIS:
Sanacija plazu nad čistilno napravo Sanacija plazu pri objektu Radoblje 7b
REALIZACIJA:
Nov - Dec 2020 Sept 2021
Naročnik
Občina Laško
Kategorija
Renovacija - Sanacija