Logo Loading

Sanacija plazov na občinskih cestah, v Mestni občini Celje

Sanacija plazov na občinskih cestah, v Mestni občini Celje

OPIS:
Sanacija usadov na cestah z izvedbo pilotne stene z zabijanjem tirnic in zalaganjem pragov, izvedbo AB grede nad piloti, ureditev brežin, izdelavo kamnitih zložb, ureditvijo bankin in sanacijo ceste.
REALIZACIJA:
April- Junij 2015
Naročnik
Vodovod-kanalizacija JP, d.o.o., Celje
Kategorija
Renovacija - Sanacija