Logo Loading

Obnova cest

Obnova cest

OPIS:
Odstranitev nenosilne tamponske podlage, vgradnja novega spodnjega ustroja in posteljice ter nosile plasti, ureditev odvodnjavanja, asfaltiranje z dvoslojno plastjo bitumenskega betona, ureditev bankin in humuziranjem zelenic po ureditveni situaciji
CESTE:
- Obnova ceste JP 535201 Lopata-Gorica pri Šmartnem - Obnova ceste JP533331 Gorica pri Šmartnem - Obnova ceste JP533381 Šentjungert- Gorica pri Šmartnem,…
Realizacija:
Junij - December 2015
Naročnik
Mestna občina Celje
Kategorija
Obnova