Logo Loading

Rušitev čuvajnice in pomožnega gospod. objekta

Rušitev čuvajnice in pomožnega gospod. objekta

OPIS:
Rušitev čuvajnice in pomožnega gospod. objekta ob železniški progi v Laškem, ter rušitev vodnega stolpa ob železniški postaji Brežice. Rušitev objekta z ločevanjem odpadkov in odvozom na trajno deponijo, odstranitvijo in rezanjem žel.konstrukcije ter vodnega zbiralnika velikih kapacitet
REALIZACIJA:
Maj - Oktober 2013
Naročnik
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Ljubljana
Kategorija
Objekt, Rušenje