Logo Loading

Rečica – Laško

Rečica – Laško

OPIS:
Vodovod Rečica 1. faza in rekonst. transportnega voda Vodovod Rečica - 3 faza
REALIZACIJA:
Feb - Okt 18 Avg - Okt. 2019
Naročnik
Občina Laško
Kategorija
Gradnja, Renovacija - Sanacija