Logo Loading

Oporni zidovi, škarpe

Oporni zidovi, škarpe

OPIS:
Popravilo jaškov, rešetk, robnikov, propustov in granitnih kock ter tlakovec na občinskih cestah v MOC. Popravila, zamenjave in nove jeklene varnostne ograje ter izdelave robnih vencev na objektih občinskih cest v MOC. Popravilo podpornih in opornih zidov ter robnih vencev na občinskih cestah . Vzdrževalna dela s stroji in delovno silo na JC v MOC.
REALIZACIJA
2016-2023 Vzdrževalna dela javne gospod. službe v MOC
Naročnik
Mestna občina Celje- Vodovod - kanalizacija , JP d.o.o., Celje
Kategorija
Arhitektura, Gradnja, Renovacija - Sanacija