Logo Loading

Gradbena dela pri gradnji, obnovi, dograditvi elektro kanalizacij

Gradbena dela pri gradnji, obnovi, dograditvi elektro kanalizacij

OPIS:
Zamenjave el.drogov, odstranitev zračnih napeljav in položitev elektro vodov v zemeljsko el. kanalizacijo, polaganje kab.kanalizacije , izgradnja jaškov, ureditvijo površin po končani gradnji( humuniziranje travnatnih površin, asfaltacijo cest, polaganjem tlakovcev, travnatnih plošč,…).
REALIZACIJA:
Pogodbenik od leta 2004 do danes
Naročnik
Elektro Celje d.d.
Kategorija
Gradnja, Obnova, Renovacija - Sanacija