Logo Loading

Cesta Slatina

Cesta Slatina

OPIS:
Obnova JP 533541-Langeršek Rupe Obnova ceste in vodovoda lokalna cesta LC 032 091 Celje – Lahovna – Dobrava Preplastitev LC396021 Trnovec Glinsko Žepina
REALIZACIJA
2016-2023 Vzdrževalna dela javne gospod. službe v MOC
Naročnik
Mestna občina Celje- Vodovod - kanalizacija , JP d.o.o., Celje
Kategorija
Gradnja, Obnova, Renovacija - Sanacija