Logo Loading

Beli Potok v KS Frankolovo

Beli Potok v KS Frankolovo

OPIS:
Razširitev javnega vodovodnega sistema v naselju Beli Potok v KS Frankolovo
REALIZACIJA:
Dec 2019 - Maj 2020
Naročnik
Občina Vojnik
Kategorija
Gradnja